Založit webové stránky nebo eShop
 

Cvičení se Soňou

Vstupné

Ceník Ústí nad Labem

Zkušební lekce  80 Kč, poté předplatné. Pokud se vám cvičení bude líbit, můžete rovnou uhradit kurzovné a nemusíte hradit zkušební lekci.

Pondělní lekce - 610 Kč, středeční lekce - 660 Kč, pondělní i středeční lekce 1.000 Kč.

Kurz probíhá nyní - do 13.12. 2017

Zaplacené kurzovné se nevrací.

Pojištěnci VOZP - mohou získat  příspěvek 250 Kč při koupi kteréhokoliv předplatného.

Pojištěnci VZP mohou získat příspěvek 500 Kč při zakoupení předplatného za 1.500 Kč. VZP od ledna 2017 stanovila, že příspěvek na pohybové aktivity vzniká pouze při zakoupení permanentní vstupenky v hodnotě min. 1.500 Kč. Hodnotu 1.500 Kč můžete nasbírat od různých poskytovalelů sport. aktivit. Od pojišťovny po doložení dokladů dostanete příspěvek 500 Kč.

Pro pojištěnce VZP starších 65 let limit 1.500 Kč neplatí. Tzn. i když si zakoupíte předplatné za 910 Kč nebo 980 Kč dostanete příspěvek 500 Kč.

 

Ceník Litoměřice

Cena vstupného za zkušební hodinu je 80 Kč. Zkušební lekci může absolvovat každá osoba  (jak nově příchozí, tak i stávající klienti) pouze 1x za cvičební sezónu. Poté si klient zakoupí permanentku v libovolné výši.

Permanentka je na jméno, platí pouze pro jednu osobu a je nepřenosná. Permanentku musí "vychodit" pouze osoba, která ji zakoupila, popř. osoba, pro kterou byla zakoupena. Na 1 permanentku může chodit pouze 1 osoba! Za nevyužité vstupy ze strany klienta se peníze nevrací. V případě, že osoba, která si pro sebe zakoupila permanentku ji půjčí či věnuje neoprávněné osobě zaplatí provozovateli pokutu ve výši 1.000 Kč.

Příspěvky zdravotních pojišťoven:

Pojištěnci VOZP - mohou získat  příspěvek 250 Kč při koupi kteréhokoliv předplatného/permanetní vstupenky.

Pojištěnci VZP - mohou získat příspěvek 500 Kč při zakoupení permanentní vstupenky za 1.650 Kč. VZP od ledna 2017 stanovila, že příspěvek na pohybové aktivity vzniká pouze při zakoupení permanentní vstupenky v hodnotě min. 1.500 Kč. Částky lze sčítat i s ostatními aktivitami. Tzn., zakoupíte si permanentku např. za 1.200 Kč a dále budete chodit např. na plavání, aerobic, atd. kde za permanentku dáte např. 300 Kč. Celkem zaplatíte 1.500 Kč. Od pojišťovny po doložení dokladů dostanete příspěvek 500 Kč.

Pro pojištěnce starší 65 let limit 1.500 Kč neplatí. Tzn. i když si zakoupíte permanentku za 650 Kč dostanete příspěvek 500 Kč.

Ceník permanentních vstupenek:

10 vstupů................650 Kč (1 hodina 65 Kč) 

20 vstupů...............1.200 Kč (1 hodina 60 Kč)

30 vstupů...............1.650 Kč (1 hodina 55 Kč)

Permanentní vstupenka s 10 vstupy má platnost tři měsíce (12 týdnů) od data zakoupení. Permanentka s 20 vstupy platí 4 měsíce (16 týdnů) od data zakoupení, vstupenka s 30 vstupy má platnost 5 měsíců (20 týdnů) od data zakoupení. 

V případě, že připadne na některý cvičební den státní svátek, prázdniny nebo nebude cvičení probíhat se tato permanentka automaticky prodlouží o počet cvičebních dní, ve kterých cvičení neprobíhalo - platí pro všechny permanentky.

! Instruktor si vyhrazuje právo zrušit lekci, na kterou by po dobu 1 měsíce nepřišla žádná osoba.!

Permanentní vstupenky můžete uhradit také převodem pěnez na účet. Číslo účtu bude na požádání sděleno. Permanentka se klientovi vydává, až v momentě, kdy jsou peníze připsány na účet.

Výhody pro permanentkáře:

1.  Volný vstup na cvičení

2. Všichni permanentkáři, kteří vyplní formulář v tělocvičně a uvedou svoji e-mailovou adresu budou informováni e-mailem o případné změně rozpisu či aktuálních změnách.

Permanentku můžete také zakoupit jako dárek pro své rodinné příslušníky, kamarádky, atd. 
 
Cvičební lekce na permanetky je možno libovolně kombinovat, tzn., že vstup je umožněn na jakékoliv cvičení.
 
Permanentky je možno zakoupit u instruktorky ve dnech, kdy probíhá cvičení.

 

TOPlist